SASA
Proclama la seva personalitat amb una tira de color on es revela la signatura de la persona usuària.