PARALLELE

Línia abstracta de la composició policromàtica organitzada en nivells rectangulars geomètriques es va estirar i es va estendre de forma dinàmica, on el color es destaca i complementa l'aspecte, trencant les línies horitzontals que defineixen el disseny.
bossa d'espatlla amb la corretja d'espatlla doble.
Grandària i forma adequats per a l'ús diari.
Es deixa enrere la perfecció amb els seus costures i vores sembrat a mà, el que li dóna una qualitat artesanal única.